ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Ruchomy czas pracy – jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

5.10.2014

Nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 23 sierpnia 2013 r. wprowadziła również możliwość stosowania tzw. ruchomego czasu pracy Może on zastosowany w trzech możliwych przypadkach: Pracodawca będzie mógł wprowadzić rozkład czasu pracy przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach pracy. Dopuszczalne będzie przy tym rozpoczynanie pracy godzinę wcześniej niż w dniu poprzednim, bez zaliczania jej… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE