ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Harmonogram czasu pracy – rewolucja w zakresie planowania czasu pracy.

5.11.2014

Harmonogram czasu pracy/ rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi harmonogram czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Pracodawca nie ma… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE