ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy.

5.09.2014

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896), która m.in. zrewolucjonizowała okres rozliczeniowy. Ustawa zakłada zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania, a także usankcjonowanie ruchomego… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE