ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

System skróconego tygodnia pracy.

3.04.2014

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że na wniosek pracownika można skrócić tydzień pracy do mniej niż 5 dni w tygodniu. Skrócenie to będzie efektem przedłużenia dziennego wymiaru czasu pracy – np. pracownik będzie pracował 4 dni po 10 godzin, co da nam 40 godzin tygodniowo. Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy to 12 godzin, okres… View Article

Dni wolne w święta religijne.

3.03.2014

Pracownicy, będą wyznawcami innych religii, niż katolicyzm mogą na prośbę uzyskać zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Dni wolne od pracy w ciągu roku, z racji dni świątecznych to: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała,… View Article

Przerwa od pracy na karmienie piersią.

3.02.2014

Pytanie: Komu przysługuje przerwa od pracy na karmienie piersią ? Odpowiedź: Pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje przerwa od pracy na karmienie piersią. Pracownicy-matce, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy (art. 187 k.p). Pracownica-matka karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po… View Article

Czy pracownikowi, który przygotowuje rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy?

3.01.2014

Czy pracownikowi przygotowującemu rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy? To pytanie które zadaje sobie wielu kadrowców. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną przysługuje urlop szkoleniowy. Jest udzielany na wniosek zainteresowanego, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Wymiar tego urlopu to aż 28 dni. Udzielany jest on w dniach, które są dla… View Article

1 2 3

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE