ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

24.02.2015

Czas pracy uregulowany jest w wielu zróżnicowanych hierarchicznie aktach prawnych. Głównym źródłem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy jest szósty dział ustawy z dnia 26 czerwca z 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami. Przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie do ogółu… View Article

Czas jest dobrem ograniczonym, zadbajmy o właściwe zarządzanie czasem

10.02.2015

Czas jaki mamy do zagospodarowania jest w miarę stały dla wszystkich. Jednak nie mamy go tak dużo, jak mogłoby się pozornie wydawać. Skuteczne zarządzanie czasem jest podstawową umiejętnością zawodową, której potrzebują wszyscy, a szczególnie menedżerowie. Czas jako miara uniwersalna ma zastosowanie w większości podmiotów występujących we współczesnej gospodarce. Wartością czasu są roboczogodziny. Podobnie jak liczba… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE