ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Równoważny system czasu pracy – zasady ogólne

24.07.2015

Równoważny system czasu pracy może być stosowany w zakładach, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy oraz jej organizacją . System ten charakteryzuje się możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pod warunkiem zrekompensowania tego wydłużenia poprzez odpowiednie skrócenie wymiaru czasu pracy innego dnia lub poprzez oddanie dodatkowych dni wolnych ponad obowiązujący limit dni ustawowo wolnych oraz… View Article

Zadaniowy czas pracy

14.07.2015

Ze względu na rodzaj czy też system organizacji czasu pracy nie zawsze można określić przedział czasu, w którym powinna zostać ona wykonana. Dlatego też ustawodawca przewidział możliwość ustalenia czasu pracy za pomocą wymiaru zadań do wykonania przez pracownika lub grupę pracowników. W tej sytuacji rezygnuje się ze schematycznych norm czasu, w którym pracownik pozostaje do… View Article

System skróconego czasu pracy

2.07.2015

Art. 145 „Kodeksu pracy” dopuszcza możliwość skrócenia norm czasu pracy tj. 8 godzinnej dobowej normy oraz przeciętnej 40-godzinnej normy tygodniowej. Do przesłanek stosowania skróconego systemu czasu pracy zaliczamy: szczególnie uciążliwe lub szczególnie szkodliwe dla zdrowia warunki pracy oraz prace monotonne czy też prace wykonywane w ustalonym z góry tempie. Ustalają, czy warunki określonej pracy są… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE