ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Ferie zimowe czas zacząć!

15.01.2016

Termin „ferie” pochodzi z języka łacińskiego. W pierwotnym znaczeniu oznaczał dni odpoczynku poświęcone obrzędom religijnym. Obecnie określenie ferii odnosi się do dni wolnych od nauki szkolnej. Feriami nazywamy zimową przerwę międzysemestralną tzw. ferie zimowe, trwające dwa tygodnie. Dawniej ferie zimowe odbywały się w jednym terminie dla całej Polski, obecnie ustalane są w czterech terminach, odrębnie… View Article

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2016 roku

13.01.2016

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godz. 21 a 7. Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy (tj. regulaminie pracy, układzie zbiorowym, obwieszczeniu) ustala, które 8 godzin spośród 10 godzin będzie stanowić porę nocna obowiązującą w danym zakładzie pracy może to być np.: 00-5.00; 30-5.30 00-6.00; 30-6.30 00-7.00 Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę… View Article

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa i stawka dzienna w 2016 roku ?

2.01.2016

Minimalna stawka godzinowa jest wynikową minimalnego wynagrodzenia określonego dla 2016 roku. Od 1 stycznia 2016 roku płaca minimalna wzrośnie do 1850 PLN. Tym samym średnia stawka godzinowa wzrośnie o 59 groszy i wyniesie 11,03 PLN. Stawka godzinowa w poszczególnych miesiącach uzależniona jest od ilości godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Najwyższą stawkę godzinową zapłacimy/zarobimy… View Article

Wymiar czasu pracy w roku 2016

1.01.2016

Wymiar czasu pracy w roku 2016 wyniesie dokładnie tyle samo co w roku 2015. W roku 2016 przepracujemy łącznie 2016 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 252 dni. Żądne święto nie wystąpi w sobotę, tak więc niestety nie zyskamy dodatkowych dni wolnych od pracy. W 2016… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE