ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Polecenie pracy w nadgodzinach

19.02.2016

W jaki sposób zakomunikować pracownikowi polecenie pracy w nadgodzinach to pytanie, które zadaje sobie wielu kadrowców. Przepisy niestety nie regulują sposobu zlecania nadgodzin. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że nadgodzin nie planujemy w rozkładzie czy grafiku, gdyż inspektorzy PIP oceniają to często jako błąd – nadgodziny mają bowiem występować tylko doraźnie w sytuacjach, których nie… View Article

Przerywany czas pracy

12.02.2016

Przerywany czas pracy – czy to w ogóle możliwe ? Istotą przerywanego czasu pracy jest przerwa w trakcie jej wykonywania. Pracownik w trakcie jednego dnia pracuje kilka godzin, następnie ma kilka godzin przerwy i ponownie wykonuje pracę. Ograniczenia: przerywany czas pracy może być wprowadzony jedynie w przypadku gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej… View Article

Gotowość do wykonywania pracy

1.02.2016

Gotowość do wykonywania pracy nie jest tożsama z przebywaniem w wyznaczonym do niej miejscu i czasie. Niezbędny jest przy tym taki stan psychofizyczny pracownika, który umożliwia mu rzeczywiste wykonywanie pracy – czyli wskazujący nie tylko na chęć, ale również możliwość wykonywania powierzonych czynności. Nie bez znaczenia pozostają tu również kwalifikacje zdrowotne i zawodowe niezbędne do… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE