ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Nadgodziny średniotygodniowe

19.06.2016

Nadgodziny średniotygodniowe, czyli kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem średniotygodniowej normy czasu ? W poprzednich wpisach omówiliśmy nadgodziny dobowe, czas nadgodziny średniotygodniowe. To ich właściwa kwalifikacja przysparza w praktyce najwięcej trudności. Nadgodziny średniotygodniowe, w przeciwieństwie do nadgodzin dobowych, możemy poprawni zakwalifikować dopiero na koniec okresu rozliczeniowego. Za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej… View Article

Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

1.06.2016

Wymiar czasu pracy pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest niż od podstawowego wymiaru czasu pracy pracownika pełnosprawnego. Do pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stosujemy obniżone normy czasu pracy. Tę grupę obowiązują następujące normy czasu pracy: 7 godzin na dobę, 35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy praca w godzinach nadliczbowych… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE