ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca

26.07.2016

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca to zagadnienie, które zostawia wiele wątpliwość interpretacyjnych. Dzisiejszy wpis postanowiłam poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Ustalając urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca niepełny dzień urlopu zawsze zaokrąglamy w górę do pełnego dnia (Podstawa: art. 154 § 2 KP). Pamiętaj !… View Article

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

16.07.2016

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie dość skomplikowane i pozostawiające wiele wątpliwości interpretacyjnych. Temu zagadnieniu poświęcam dzisiejszy wpis na naszym blogu. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca. Tak więc w przeciwieństwie do pracownika… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE