ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Zasady udzielania urlopu

30.03.2017

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do… View Article

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy

23.03.2017

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę pracownik, bez względu na to czy wypowiedzenia dokonał pracownik czy pracodawca, jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany… View Article

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

12.03.2017

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie przysparzające wielu kłopotów szczególnie początkującym kadrowcom. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym w którym podjął on  pracę przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca. Oznacza to, ze pracownik nie nabywa na starcie prawa do urlopu, a musi na… View Article

Urlop należny, czyli jak poprawnie zastosować zasady proporcjonalności

5.03.2017

Tydzień temu trzy wpisy na moim blogu poświeciłam zasadom ustalenia wymiaru urlopu, dzisiaj o tym jak poprawnie zastosować zasady proporcjonalnosci. Poprawne ustalenie wymiaru urlopu to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o poprawne ustalenie urlopu należnego. W celu poprawnego ustalenia urlopu należnego należy zastosować zasady proporcjonalności. I właśnie zasadom proporcjonalności poświęciłam dzisiejszy wpis na… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE