ePlanneR.pl

Planowanie czasu pracy

Dobowy odpoczynek – to gwarancja 11 godzin odpoczynku w każdej dobie pracowniczej

1.03.2015

Okresy odpoczynku to nowa instytucja wprowadzona do KP z dniem 1 stycznia 2004r. Dzięki jej wprowadzeniu pracownicy mają obecnie prawo domagać się aby kolejne dniówki oddzielone były okresami wypoczynku o odpowiedniej długości. Wprowadzona została dobowa oraz tygodniowa norma wypoczynku. Dobowy odpoczynek gwarantuje pracownikowi 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej. Pamiętajmy, że przez dobę… View Article

Czas pracy w ujęciu formalno-prawnym

24.02.2015

Czas pracy uregulowany jest w wielu zróżnicowanych hierarchicznie aktach prawnych. Głównym źródłem przepisów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy jest szósty dział ustawy z dnia 26 czerwca z 1974 r. – Kodeks pracy – tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami. Przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie do ogółu… View Article

Czas jest dobrem ograniczonym, zadbajmy o właściwe zarządzanie czasem

10.02.2015

Czas jaki mamy do zagospodarowania jest w miarę stały dla wszystkich. Jednak nie mamy go tak dużo, jak mogłoby się pozornie wydawać. Skuteczne zarządzanie czasem jest podstawową umiejętnością zawodową, której potrzebują wszyscy, a szczególnie menedżerowie. Czas jako miara uniwersalna ma zastosowanie w większości podmiotów występujących we współczesnej gospodarce. Wartością czasu są roboczogodziny. Podobnie jak liczba… View Article

Ferie zimowe czas zacząć!

19.01.2015

Termin „ferie” pochodzi z języka łacińskiego. W pierwotnym znaczeniu oznaczał dni odpoczynku poświęcone obrzędom religijnym. Obecnie określenie ferii odnosi się do dni wolnych od nauki szkolnej. Feriami nazywamy zimową przerwę międzysemestralną tzw. ferie zimowe, trwające dwa tygodnie. Dawniej ferie zimowe odbywały się w jednym terminie dla całej Polski, obecnie ustalane są w czterech terminach, odrębnie… View Article

1 21 22 23 24 25 27

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE