ePlanneR.pl

Planowanie czasu pracy

"Jeśli program jest przyjazny dla użytkownika,
to układanie grafików pracy staje się proste i przyjemne".

Moduł: Pracownik

Pozwala przechowywać dane osobowe i ewidencjonować te parametry zatrudnienia, które mają wpływ na planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz ułatwia zarządzanie zespołem pracowników w obrębie organizacji:

Dane pracownika i paramerty zatrudnienia ewidedcjonowane w aplikacji e-planner:

Grafik Planowany

Moduł grafik planowany pozwala planować nadchodzący okres rozliczeniowy. Grafik wypełniany jest przy pełnej obsadzie zatrudnionych, a wszystkie dane wprowadzane są zgodnie z przepisami prawa.

Możliwości modułu obejmują:

Raportowanie

Moduł rapotowanie pozwala dowolnie korzystać z różnego typu raportów. Umożliwia przygotowywanie zestawień w następujących obszarach:

 • Harmonogram pracy.
 • Zestawienie czasu pracy w rozbiciu na poszczególne typy dni i godzin pracy.
 • Raporty operacyjne ilustrujące wykonanie planu w dowolnym momencie i w rozbiciu na poszczególne typy działalności.
 • Raporty zarządcze obrazujące stopień wykorzystania czasu pracy w organizacji.

 

Grafik Wykonywany

Moduł grafik wykonywany pozwala zarządzać danymi, które wynikają z faktycznie wykonanej pracy.

Moduł umożliwia:

 • Wprowadzanie w miejsce zaplanowanych dni pracy różnych, faktycznych nieobecności pracownika (program uwzględnia różne formy absencji)
 • Wprowadzanie w miejsce zaplanowanych dni pracy aktualnym rozkładem pracy.
 • Planowanie zmian wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy.
 • Określenie faktycznie przepracowanych godzin pracy przy uwzględnieniu spóźnień lub wcześniejszego opuszczenia miejsca pracy.
 • Rejestrację zmian dziennych i nocnych, godzin nadliczbowych, dyżurów, obecności w dni wolne od pracy, dodatków za pracę w dni świąteczne i niedziele, zwolnień lekarskich, urlopów (wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, okolicznościowych i szkoleniowych), delegacji, nieobecności płatnych, niepłatnych i nieusprawiedliwionych.
 • Planowanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Eksport danych do systemów kadrowo-płacowych w celu naliczenia wynagrodzenia.

Ewidencja Czasu Pracy

Moduł ewidencji czasu pracy pozwala na ewidencjonowanie czasu pracy dla celów sprawozdawczych i kontrolnych. Program uwzględnia wszystkie elementy, które składające się na pełny obraz danego okresu pracy.

Ewidencja czasu pracy obejmuje m.in.:

 • Obowiazujacy pracownika wymiar czasu pracy.
 • Czas faktycznie przepracowany.
 • Usprawiedliwione nieobecnosci w pracy.
 • Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
 • Pracę w porze nocnej.
 • Pracę w dni wolne od pracy.
 • Pracę dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.
 • Pracę w niedziele i święta.
 • Pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Sposób rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.

Zaufali nam:

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRACY

Używając aplikacji ePlanneR.pl masz pewność, że zarządzanie czasem pracy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Unikasz kar i mandatów.

ŁATWY DOSTĘP

Z aplikacji ePlanneR.pl możesz korzystać bez ograniczeń w każdym momencie i miejscu. Wystarczy przeglądarka i dostęp do Internetu.

REDUKCJA KOSZTÓW

Dzięki aplikacji ePlanneR.pl, efektywnie zarządzasz czasem pracy, a tym samym ograniczasz koszty i optymalizujesz zatrudnienie.

DOŚWIADCZENIE

Aplikacja ePlanneR.pl powstała w oparciu o wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania czasem pracy. Dzięki niej możesz liczyć na wsparcie najlepszych ekspertów.

BEZPIECZEŃSTWO

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą. Gwarantujemy dostępność oprogramowania, aktualizacje i kopie zapasowe.