Nadgodziny dobowe w porze nocnej

fot.

Za pracę w godzinach nadliczbowych powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracownikowi pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % lub 50 % w zależności od tego kiedy nadgodziny powstały.

Bieżący wpis definiuje nadgodziny, za które przysługuje dodatek 100 %, gdyż godziny nadliczbowe powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu a jednocześnie przypadają na obowiązującą w zakładzie pracy porę nocną.

Przykład 1:

Pora nocna obowiązująca w zakładzie pracy to 22-6.

 1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy od 14 do 22, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %
 2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 14 do 20 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %
 3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24– 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %
 4. Pracownikowi zaplanowano 9 godzin pracy od 14 do 23, faktycznie przepracował 11 godzin od 14 do 1:00 – 10 i 11 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %
 5. Pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy od 12 do 22, faktycznie przepracował 12 godzin od 12 do 24 – 11 i 12 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %
 6. Pracownikowi zaplanowano 12 godzin pracy od 10 do 22, faktycznie przepracował 13 godzin od 10 do 23 – 13 godzina będzie pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %

Przykład 2:

Pora nocna obowiązująca w zakładzie pracy to 23-7.

 1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy od 14 do 22, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, natomiast tylko 10 godzina przypada w nocy i będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %
 2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 14 do 20 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, natomiast tylko 10 godzina przypada w nocy i będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %
 3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin od 14 do 24– 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, natomiast tylko 10 godzina przypada w nocy i będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %
 4. Pracownikowi zaplanowano 9 godzin pracy od 14 do 23, faktycznie przepracował 11 godzin od 14 do 1:00 – 10 i 11 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, ponieważ przypadają w nocy będą gratyfikowane dodatkiem 100 %
 5. Pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy od 12 do 22, faktycznie przepracował 12 godzin od 12 do 24 – 11 i 12 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, natomiast tylko 12 godzina przypada w nocy i będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %

Jeśli więc nadgodziny powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, a jednocześnie przypadają na obowiązującą w zakładzie pracy porę nocną przysługuje za nie oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 %.

Autor: Monika