Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

fot.Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie przysparzające wielu kłopotów szczególnie początkującym kadrowcom. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym w którym podjął on  pracę przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca. Oznacza to, ze pracownik nie nabywa na starcie prawa do urlopu, a musi na niego zapracować. I tak do końca pierwszego roku kalendarzowego, w którym rozpoczął pracę, niezależnie do liczby  pracodawców. Z każdym następnym rokiem kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu w pełnym wymiarze.

 

Przykład 1:

Pracownik rozpoczął zatrudnienie 01-05-2016.

Jego prawo do urlopu w roku 2016 kształtuje się następująco:

 

Data nabycia prawa 31.

05

30.

06

31.

07

31.

08

30.

09

31.

10

30.

11

31.

12

Urlop należny 1/

12

2/

12

3/

12

4/

12

5/

12

6/

12

7/

12

8/

12

 

Przykład 2:

Pracownik rozpoczął zatrudnienie 15-04-2016.

Jego prawo do urlopu w roku 2016 kształtuje się następująco:

 

Data nabycia prawa 14.

05

14.

06

14.

07

14.

08

14.

09

14.

10

14.

11

14.

12

Urlop należny 1/

12

2/

12

3/

12

4/

12

5/

12

6/

12

7/

12

8/

12

 

Uwaga !

Przy udzielaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie ma podstaw prawnych do automatycznego zaokrąglenia urlopu należnego do pełnych dni.Do pierwszego urlopu w życiu nie stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy. Obecnie stosuje się trzy wykładnie:

 

Interpretacja I

Zwolennicy interpretacji pierwszej uważają, że skoro przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy, to w przypadku pierwszego urlopu w życiu również należy zaokrąglić niepełny dzień urlopu do pełnego dni pomimo, że ustawodawca tego wprost nie zdefiniował.

20:12 = 1,666 -> 2 ( dokonujemy zaokrąglenia do pełnych dni)

 

Urlop należny 1/

12

2/

12

3/

12

4/

12

5/

12

6/

12

7/

12

8/

12

9/

12

10/

12

11/

12

12/

12

Urlop należny

w dniach

2

dni

4

dni

5

dni

7

dni

9

dni

10

dni

12

dni

14

dni

15

dni

17

dni

19

dni

20

dni

 

Interpretacja II

Zwolennicy interpretacji drugiej uważają, że skoro ustawodawca tego wprost nie zdefiniował, przy ustalaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy. Powołują się jednak na zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy i każdy niepełny dzień urlopu zaokrąglają do pełnych godzin.

20:12=1,66 ponieważ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy przeliczamy urlop na godziny

1,666 x 8 h = 13,33 h – > 14 h  (zaokrąglamy w górę do pełnych godzin)

 

Urlop należny 1/

12

2/

12

3/

12

4/

12

5/

12

6/

12

7/

12

8/

12

9/

12

10/

12

11/

12

12/

12

Urlop należny

w godz.

14 h 27 h 40 h 54 h 67 h 80 h 94 h 107 h 120 h 134 h 147 h 160 h

 

Interpretacja III 

Zwolennicy interpretacji trzeciej uważają, że skoro ustawodawca tego wprost nie zdefiniował, przy ustalaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie stosuje się art. 154 § 2 kodeksu pracy. Powołują się jednak na zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, jednak niepełnego dnia urlopu nie zaokrąglają do pełnych godzin, ale ustalają dokładnie ilość godzin i minut urlopu należnego z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem.

20:12=1,66 ponieważ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy przeliczamy urlop na godziny

1,66 x 8 h = 13,33 h – > 13 h i 20 minut (przeliczamy dokładnie na godziny i minuty)

Urlop należny 1/

12

2/

12

3/

12

4/

12

5/

12

6/

12

7/

12

8/

12

9/

12

10/

12

11/

12

12/

12

Urlop należny 13 h

17 m.

26  h

40 m.

40 h 53 h

20 m.

55 h

40 m.

80 h 93 h

20 m.

106 h

40 m.

120 h 133 h

20 m.

146 h

40 m.

160 h

 

Opracowanie: Monika Smulewicz