ePlanneR.pl

Planowanie czasu pracy

"
".

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest M&M Smulewicz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Borzymowskiej 43/303F, 03-365 Warszawa. Z Administratorem skontaktować można się także pod adresem [email protected]
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)
Wysyłanie informacji handlowych (Newsletter) art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie produktów i usług Administratora)
  1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będzie dostawca usług hostingowych, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby wysyłania informacji handlowych, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  3. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.

 

Zaufali nam:

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRACY

Używając aplikacji ePlanneR.pl masz pewność, że zarządzanie czasem pracy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Unikasz kar i mandatów.

ŁATWY DOSTĘP

Z aplikacji ePlanneR.pl możesz korzystać bez ograniczeń w każdym momencie i miejscu. Wystarczy przeglądarka i dostęp do Internetu.

REDUKCJA KOSZTÓW

Dzięki aplikacji ePlanneR.pl, efektywnie zarządzasz czasem pracy, a tym samym ograniczasz koszty i optymalizujesz zatrudnienie.

DOŚWIADCZENIE

Aplikacja ePlanneR.pl powstała w oparciu o wieloletnią praktykę w zakresie zarządzania czasem pracy. Dzięki niej możesz liczyć na wsparcie najlepszych ekspertów.

BEZPIECZEŃSTWO

Jesteśmy sprawdzonym dostawcą. Gwarantujemy dostępność oprogramowania, aktualizacje i kopie zapasowe.