Nadgodziny dobowe, które powstały w dniu nie będącym jednocześnie wolną od pracy niedzielą lub świętem, dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z porą nocną

fot.

Poprawne zakwalifikowanie nadgodzin to jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed specjalistami ds. kadr.  Kontynuujemy więc serię wpisów o poprawnej kwalifikacji nadgodzin. Dzisiaj o tym jak poprawnie zakwalifikować nadgodziny, które powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, w dniu który nie jest wolną od pracy niedzielą lub świętem, nie jest dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z porą nocną.

Za pracę w godzinach nadliczbowych powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracownikowi pracy przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % lub 50 % w zależności od tego kiedy nadgodziny powstały.

Dodatek 50 % przysługuje jeśli godziny nadliczbowe przypadają w każdym innym dniu zaplanowanym w grafiku pracy jako dzień roboczy a jednocześnie nie pokrywają się z pora nocną a także w dniu wolnym od pracy w grafiku, który nie jest jednocześnie niedzielą, świętem ani dniem wolnym wyznaczonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

Np.

  1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy od 8 do 16 , faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu roboczym praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.
  2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy od 8 do 14, faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu roboczym praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.
  3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy ( nie jest to niedziela, święto ani dzień wolny za niedzielę lub święto) , faktycznie przepracował 10 godzin od 8 do 18 – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w dniu wolnym, który nie jest niedzielą, świętem ani dniem wolnym za niedzielę lub święto, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.
  4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy ( nie jest to niedziela, święto ani dzień wolny za niedzielę lub święto), faktycznie przepracował 12 godzin – 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy ponieważ przypadają w dniu wolnym, który nie jest niedzielą, świętem ani dniem wolnym za niedzielę lub święto, praca nadliczbowa będzie gratyfikowana dodatkiem 50 %.

Jeśli więc nadgodziny powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, a jednocześnie w dniu, który nie jest wolną od pracy niedzielą lub świętem lub dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z pora nocną, pracownikowi oprócz oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50 %.

 

Autor: Monika