ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Zorganizuj i efektywnie wykorzystaj czas pracy swoich pracowników

2.12.2014

Czas pracy jest dobrem ograniczonym. Czy wiesz, że niewłaściwe zastosowanie systemu czasu pracy, może uniemożliwić organizację pracy umożliwiającą efektywne wykorzystanie czasu pracy. Już dziś przeanalizuj zapisy swojego Regulaminu Pracy i z naszą pomocą zastanów się jak właściwie dobrać system i rozkład czasu pracy, aby uniknąć kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE