Zorganizuj i efektywnie wykorzystaj czas pracy swoich pracowników

fot.Zorganizuj czas pracy

Czas pracy jest dobrem ograniczonym. Czy wiesz, że niewłaściwe zastosowanie systemu czasu pracy, może uniemożliwić organizację pracy umożliwiającą efektywne wykorzystanie czasu pracy. Już dziś przeanalizuj zapisy swojego Regulaminu Pracy i z naszą pomocą zastanów się jak właściwie dobrać system i rozkład czasu pracy, aby uniknąć kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

TO NAPRAWDĘ MOŻLIWE!

Zgodnie z Art. 128 KP przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

To pracodawca organizuje pracę, wyznacza dni i godziny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy.

Wprowadzenie odpowiedniego systemu i rozkładu czasu oraz okresu rozliczeniowego umożliwia elastyczne dostosowywanie harmonogramów czasu pracy pracowników do szczególnych potrzeb pracodawcy mających na celu zaspokojenie potrzeb klientów oraz optymalizację stanu i kosztów zatrudnienia.

Poznaj alternatywne systemy czasu pracy. Już wkrótce zaprezentujemy jak planować i organizować pracę podległego personelu w zmiennych warunkach pracy uzależnionej od pory roku i warunków atmosferycznych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych zmian. Przedstawimy możliwości uniknięcia kosztów związanych z przestojem oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Autor: Monika Smulewicz