ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

System skróconego tygodnia pracy.

3.04.2014

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że na wniosek pracownika można skrócić tydzień pracy do mniej niż 5 dni w tygodniu. Skrócenie to będzie efektem przedłużenia dziennego wymiaru czasu pracy – np. pracownik będzie pracował 4 dni po 10 godzin, co da nam 40 godzin tygodniowo. Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy to 12 godzin, okres… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE