ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Dyżur – pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy.

3.07.2014

Dyżur to pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy. Dyżur można pełnić w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a więc również w domu. Dyżuru zasadniczo nie wlicza się do czasu pracy. Istotą dyżuru jest to, iż pracownik nie wykonując pracy oczekuje na zdarzenia, które będą wiązały się z koniecznością jej wykonywania (np…. View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE