ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Okres rozliczeniowy jako element zarządzania czasem pracy

24.04.2015

W celu zachowania ochronnej funkcji prawa pracy, Kodeks pracy wprowadza okresy rozliczeniowe. Pojęcie okresu rozliczeniowego nie jest przedmiotem definicji legalnej. Instytucja ta odgrywa jednak bardzo ważną rolę przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Okres rozliczeniowy bowiem stanowi okres czasu mierzony w jednostkach kalendarzowych. W jego ramach rozliczany jest czas pracy co do godziny oraz dni…. View Article

Tydzień pracowniczy w rozumieniu przepisów dotyczących czasu pracy

17.04.2015

Na potrzeby zarządzania czasem pracy w Kodeksie pracy zdefiniowano pojęcie tygodnia pracowniczego. Przez tydzień pracowniczy należy zawsze rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych. Początek tygodnia pracowniczego przypada na pierwszy dzień przyjętego okresu rozliczeniowego, w związku z czym bardzo rzadko tydzień taki pokrywa się z tradycyjnym tygodniem kalendarzowym. Brak jednak uregulowań co do godziny rozpoczęcia tygodnia pracowniczego…. View Article

Doba pracownicza

9.04.2015

Pojęcie doby pracowniczej zostało po raz pierwszy wprowadzone w „Ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców”. W Kodeksie pracy definicja ta pojawiła się dopiero po nowelizacji z listopada 2003 r.. Zgodnie z art. 128 „Kodeksu pracy” przez dobę pracowniczą należy rozumieć 24 kolejne godziny od godziny rozpoczęcia pracy. Kodeksowe pojęcie doby… View Article

Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy

3.04.2015

Przez normę czasu pracy należy rozumieć maksymalną granicę pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Norma czasu pracy określona jest w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach regulujących prawa i obowiązki pracowników konkretnych branż zawodowych, np. ustawa o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, czy ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Polskie przepisy prawa pracy przewidują normę dobową oraz normę tygodniową. Dobowa… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE