ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Praca w niedzielę i święto – kiedy jest dozwolona ?

29.10.2015

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Praca w niedzielę i święto jest dozwolona zgodnie z art…. View Article

Zmiana czasu z letniego na zimowy 24/25.10.2015 r.

24.10.2015

Mamy dla Was dobrą wiadomość, w nocy z soboty na niedzielę (24 na 25 października 2015 r.) śpimy godzinę dłużej – o godz. 3:00 nastąpi cofnięcie wskazówek zegarów na 2:00. Pracownicy zatrudnieni na nocnej zmianie z soboty na niedzielę będą pracowali godzinę dłużej. Pamiętajcie o tym przy rozliczeniu czasu pracy za październik. Zmiana czasu na… View Article

Jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 roku ?

3.10.2015

Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek ten będzie ulegał zmianie w każdym miesiącu w zależności od wymiaru czasu pracy obowiązującego w poszczególnych miesiącach.   Miesiąc Wymiar czasu pracy Wysokość dodatku w 2015 r. Styczeń, Luty,… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE