ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Przerwa nie wliczana do czasu pracy

27.11.2015

Przerwa nie wliczana do czasu pracy pojawiła się w polskim ustawodawstwie na skutek dostosowania krajowych regulacji do przepisów UE. Pracodawca może wprowadzić w trakcie każdego dnia pracy pracownika  niewliczaną do czasu pracy ( a tym samym niepłatną) przerwę w pracy. Przerwa nie wliczana do czasu pracy może być zastosowana w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Przerwa nie wliczana… View Article

Prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na spożycie posiłku

20.11.2015

Każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje zgodnie z przepisami kodeksu pracy prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na spożycie posiłku. Przerwa w pracy na spożycie posiłku wliczana jest do czasu pracy. Uprawnienia zawarte w przepisach kodeksu pracy mają charakter uprawnień minimalnych, tak więc pracodawca może ustalić w wewnątrzzakładowych… View Article

Umowa o praktykę absolwencką

15.11.2015

Umowa o praktykę absolwencką gości w naszym ustawodawstwie od lipca 2009 r.. Z roku na rok staje się coraz  bardziej popularną formą zatrudnienia młodych pracowników na początku ich kariery zawodowej. Kto może „zatrudnić” praktykanta? Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Kto może być praktykantem? Praktykantem… View Article

Rekompensowanie pracy w niedziele i święta

11.11.2015

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto, niezależnie od tego czy jest to praca zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem/ harmonogramem czasu pracy, czy praca wynikająca ze szczególnych potrzeb pracodawcy, należy wyznaczyć/ wskazać zastępczy dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę i święto. Rekompensowanie pracy w niedziele i święta należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracownikowi… View Article

1 2

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE