ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Przerwa na karmienie piersią

23.12.2015

Pracownicy karmiącej dziecko piersią, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy (art. 187 k.p). Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4… View Article

Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia

18.12.2015

Pracownik  ma prawo do zwolnienia od pracy  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Zwolnienia od pracy mają charakter zaróno odpłatny jak i nieodpłatny. Kiedy pracodawca ma obowiązek zwolni pracownika od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia ? Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego… View Article

Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

11.12.2015

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Kiedy pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy ? Szczegółowe zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15… View Article

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

4.12.2015

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy,… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE