Przerwa na karmienie piersią

fot.

Pracownicy karmiącej dziecko piersią, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy (art. 187 k.p). Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, należy się jej jedna przerwa na karmienie.