ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Czas pracy – podstawowe zasady zarządzania czasem pracy

23.03.2015

Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy, czas pracy, to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. W związku z powyższą definicją, czas pracy nie jest jedynie czasem rzeczywiście wykonywanej przez pracownika pracy. Należy zwrócić uwagę, iż na definicję tę składają się dwa elementy:… View Article

Nie dopuścisz do pracy pracownika bez ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania określonej pracy

16.03.2015

Zgodnie z Art. 229 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wyróżniamy następujące rodzaje badań profilaktycznych: Badania wstępne, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na… View Article

Tygodniowy odpoczynek – to gwarancja 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu pracy

7.03.2015

Tygodniowy odpoczynek – zgodnie z KP w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Omawiane 35 godzin zawierają już w sobie 11 godzin wypoczynku dobowego, tak więc pracodawca nie musi kumulować tych okresów. Również w tym przypadku dyżuru nie wlicza się do okresu odpoczynku. Tygodniowa norma wypoczynku może zostać obniżona… View Article

Dobowy odpoczynek – to gwarancja 11 godzin odpoczynku w każdej dobie pracowniczej

1.03.2015

Okresy odpoczynku to nowa instytucja wprowadzona do KP z dniem 1 stycznia 2004r. Dzięki jej wprowadzeniu pracownicy mają obecnie prawo domagać się aby kolejne dniówki oddzielone były okresami wypoczynku o odpowiedniej długości. Wprowadzona została dobowa oraz tygodniowa norma wypoczynku. Dobowy odpoczynek gwarantuje pracownikowi 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie pracowniczej. Pamiętajmy, że przez dobę… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE