ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

System przerywanego czasu pracy

26.06.2015

Istotą tego systemu jest występowanie w ciągu dnia dwóch okresów, w ciągu których pracownik świadczy pracę i pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Przerwa w pracy, podczas której osoba zatrudniona swobodnie dysponuje swoim czasem nie może być dłuższa jak 5 godzin. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy natomiast przysługuje za nią wynagrodzenie wynoszące połowę wynagrodzenia… View Article

System skróconego tygodnia pracy

18.06.2015

Z dniem 1 stycznia 2004 roku do „Kodeksu pracy” wprowadzony został nowy system czasu pracy. W myśl art. 143 ustawy na pisemny wniosek pracownika można zastosować wobec niego system skróconego tygodnia pracy. Polega on na tym, iż pracownik taki wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy czym wymiar czasu pracy tego pracownika… View Article

System pracy weekendowej – na co należy zwrócić szczególną uwagę

10.06.2015

System pracy weekendowej polega na świadczeniu pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele oraz święta. W systemie tym istnieje możliwość wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc. Wprowadzenie systemu czasu pracy weekendowej może nastąpić na pisemny wniosek pracownika, co oznacza, że ma on… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE