ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Przerwa nie wliczana do czasu pracy

28.11.2016

Przerwa nie wliczana do czasu pracy pojawiła się w polskim ustawodawstwie na skutek dostosowania krajowych regulacji do przepisów UE. Pracodawca może wprowadzić w trakcie każdego dnia pracy pracownika  niewliczaną do czasu pracy ( a tym samym niepłatną) przerwę w pracy. Przerwa nie wliczana do czasu pracy może być zastosowana w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Przerwa nie wliczana… View Article

Jak obliczyć wymiar czasu pracy ?

22.11.2016

Czy wiesz jak obliczyć wymiar czasu pracy ? Jeśli nie koniecznie przeczytaj dzisiejszy wpis. To wiedza bardzo przydatna. Będziesz wiedział/a ile godzin pracy musisz przepracować w każdym miesiącu pracy. Wymiar czasu pracy oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i… View Article

Rozkład czasu pracy

11.11.2016

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE