Ferie zimowe czas zacząć!

fot.Ferie zimowe

Termin „ferie” pochodzi z języka łacińskiego. W pierwotnym znaczeniu oznaczał dni odpoczynku poświęcone obrzędom religijnym. Obecnie określenie ferii odnosi się do dni wolnych od nauki szkolnej.

Feriami nazywamy zimową przerwę międzysemestralną tzw. ferie zimowe, trwające dwa tygodnie.

Dawniej ferie zimowe odbywały się w jednym terminie dla całej Polski, obecnie ustalane są w czterech terminach, odrębnie dla województw:

  • dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie – 19 stycznia – 1 lutego
  • podlaskie i warmińsko-mazurskie – 26 stycznia – 8 lutego
  • lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie – 2 – 15 lutego
  • kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie – 16 lutego – 1 marca

Terminy ferii zimowych są ogłaszanet w formie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych dla konkretnego roku szkolnego.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Ferie 2015 - województwa na mapie Polski oznaczone kolorami

Źródło: edubaza.pl