Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

fot.Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

Ostatni wpis dotyczył poprawnej kwalifikacji okresów jakie zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu, dzisiaj na przykładzie opowiem o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki.

Case study

Pracownik ukończył studia w  lipcu 2015 r.

Był zatrudniony u poprzednich pracodawców:

  • od 12-06-2016  do  11-09-2016
  • od 19-09-2016  do   11-12-2016

Data zatrudnienia w bieżącym zakładzie pracy 01-02-2017

Rozwiązanie:

Aby ustalić wymiar  urlopu wypoczynkowego pracownika należy obliczyć dokładnie liczbę lat, miesięcy i dni zaliczanych do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego na podstawie udokumentowanych przez pracownika okresów.

W tym celu możemy posłużyć się oprogramowaniem kadrowo-płacowym, opracowanym arkuszem kalkulacyjnym lub „starym” dobrym sposobem sprzed ery komputerowej.

Sposób ten polega na ustaleniu dokładnej liczby lat, miesięcy i dni poprzez różnicę daty zakończenia i rozpoczęcia każdego udokumentowanego okres.

Obliczamy pierwszy okres pracy:    

  2016 09 11
2016 06 12
= 0 02 29

 

Obliczamy drugi okres pracy:

  2016 12 11
2016 09 19
= 0 02 22

 

Po obliczeniu dokładnej liczby lat, miesięcy i dni poszczególnych okresów musimy określić sumę zaliczonych do stażu pracy okresów.

Następnie ….

Obliczamy łączny staż pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu:

 

  o 02 29 pierwsza praca
  0 02 22 druga praca
+ 8 00 00 studia
= 8 05 21 Łączny staż do urlopu
         

 

Jeśli w wyniku wykonanej kalkulacji ustalimy, iż pracownik legitymuje się stażem pracy krótszym niż 10-o letni oznacza to, że ma on prawo do urlopu w niższym wymiarze (20 dni).

Powinniśmy wówczas ustalić, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze (26 dni).

W tym celu od daty zatrudnienia odejmujemy łączną liczbę lat, miesięcy i dni zaliczonych do stażu pracy. W ten sposób uzyskujemy tzw. datę zerową, do której następnie dodajemy 10 lat.

Obliczamy, kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wyższym wymiarze:

 

  2017 02 01 Data zatrudnienia
8 05 21 Łączny staż do urlopu
= 2008 08 10 Ustalamy datę „0”
+ 10      
= 2018 08 10 Data nabycia prawa do urlopu w wymiarze 26 dni

 

W wyniku wykonanej kalkulacji prawo pracownika do urlopu kształtuje się następująco:  

 

  • Do 09-08-2018 pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 20 dni urlopu.
  • Z dniem 10-08-2018 pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni.

 

W sytuacji, gdyby pracownik chciał skorzystać z urlopu przed 10-08-2018 pracodawca udzieli mu urlopu w wymiarze 20 dni, lub proporcjonalnie z wymiaru 20 dni (gdyby pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czas pracy lub jego okres zatrudnienia w danym roku byłby krótszy niż 12 miesięcy).

W sytuacji, gdyby pracownik chciał skorzystać z urlopu po 10-08-2018 pracodawca udzieli mu urlopu w wymiarze 26 dni, lub proporcjonalnie z wymiaru 26 dni (gdyby pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czas pracy lub jego okres zatrudnienia w danym roku byłby krótszy niż 12 miesięcy).

Gdyby pracownik do tego czasu wykorzystał urlop w wymiarze 20 dni, przysługiwałby mu urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Już wkrótce kolejny wpis o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy pokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz