Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa i stawka dzienna w 2016 roku ?

fot.Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa jest wynikową minimalnego wynagrodzenia określonego dla 2016 roku. Od 1 stycznia 2016 roku płaca minimalna wzrośnie do 1850 PLN. Tym samym średnia stawka godzinowa wzrośnie o 59 groszy i wyniesie 11,03 PLN.

Stawka godzinowa w poszczególnych miesiącach uzależniona jest od ilości godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Najwyższą stawkę godzinową zapłacimy/zarobimy w styczniu – 12, 17 PLN, najniższą w marcu, czerwcu, sierpniu i we wrześniu – 10,51 PLN.

Stawka dzienna w styczniu wyniesie 97,37 PLN, będzie to najdroższy dzień pracy w 2016 roku. Najtańszy dzień pracy przepracujemy w marcu, czerwcu, sierpniu i we wrześniu –  w tych miesiącach stawka dzienna wyniesie 84,09 PLN.

O ile nie wszyscy zarabiają minimalnie, o tyle jednak stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokości dodatku za pracę w porze nocnej, czy wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.  O tym opowiemy w kolejnych wpisach.

Poniższe zestawienie obrazuje wysokość stawki godzinowej i stawki dziennej w poszczególnych miesiącach 2016 r.

miesiąc wymiar czasu pracy godziny dni stawka godzinowa stawka dzienna
I 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 2 święta 152 19 12,17 97,37
II 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
III 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 święto 176 22 10,51 84,09
IV 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
V 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 święta 160 20 11,56 92,50
VI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni 176 22 10,51 84,09
VII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
VIII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 święto 176 22 10,51 84,09
IX 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni 176 22 10,51 84,09
X 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień 168 21 11,01 88,10
XI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 święta 160 20 11,56 92,50
XII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 1 święto 168 21 11,01 88,10

 

Autor: Monika Smulewicz