Nadgodziny dobowe w niedzielę i święto oraz w dni wolne udzielone w zamian za pracę w niedzielę lub święto

fot.

Za pracę w godzinach nadliczbowych powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracownikowi pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % lub 50 % w zależności od tego kiedy nadgodziny powstały.

Bieżący wpis definiuje nadgodziny, za które przysługuje dodatek 100 %, gdyż godziny nadliczbowe powstały w wolną od pracy niedzielę lub święto lub w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

  • Dodatek 100 % przysługuje jeśli godziny nadliczbowe przypadają w wolną niedzielę i święto
  1. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 9 godzin od 10 do 19, 9 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  2. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 10 godzin od 10 do 20, 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  3. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 11 godzin od 10 do 21, 9, 10 i 11 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  4. Pracownik miał zaplanowaną wolną niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 12 godzin od 10 do 22, 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  • Dodatek 100 % przysługuje jeśli godziny nadliczbowe przypadają w dzień wolny wyznaczony w zamian za pracę w niedzielę i święto
  1. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 9 godzin od 10 do 19, 9 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  2. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 10 godzin od 10 do 20, 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  3. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 11 godzin od 10 do 21, 9, 10 i 11 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.
  4. Pracownik miał zaplanowany dzień wolny za niedzielę, przyszedł jednak do pracy na 12 godzin od 10 do 22, 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy, ponieważ przypadają w wolną niedzielę praca ta będzie gratyfikowana dodatkiem 100 %.

Jeśli więc nadgodziny powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, a jednocześnie przypadają w wolną od pracy niedzielę lub święto lub w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto przysługuje za nie oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 %.

Autor: Monika