Nadgodziny dobowe, czyli kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy i przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy ?

fot.Nadgodziny dobowe

Z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik przepracuje w danym dniu roboczym ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli pracą w godzinach nadliczbowych.

Np.

  1. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.
  2. Pracownikowi zaplanowano 6 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.
  3. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.
  4. Pracownikowi zaplanowano 0 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 9, 10, 11 i 12 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu pracy.

Z przekroczeniem przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownikowi zaplanowano w grafiku pracy więcej niż 8 godzin pracy, a faktycznie przepracuje on w danym dniu roboczym jeszcze więcej niż zaplanowane ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli praca w godzinach nadliczbowych.

Np.

  1. Pracownikowi zaplanowano 9 godzin pracy, faktycznie przepracował 11 godzin – 10 i 11 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
  2. Pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy, faktycznie przepracował 12 godzin – 11 i 12 godzina będą pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.
  3. Pracownikowi zaplanowano 12 godzin pracy, faktycznie przepracował 13 godzin – 13 godzina będzie pracą ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy.

I teraz w zależności od tego kiedy one powstaną będą wynagradzane dodatkiem 100 % lub 50 %.

O tym kolejny wpis na naszym blogu.

 

Autor: Monika