Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

fot.Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie dość skomplikowane i pozostawiające wiele wątpliwości interpretacyjnych. Temu zagadnieniu poświęcam dzisiejszy wpis na naszym blogu.

Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę przysługuje mu urlop w wymiarze 1/12 z upływem każdego miesiąca. Tak więc w przeciwieństwie do pracownika w kolejnym roku pracy pracownik nie nabywa prawa do pełnego urlopu z chwilą podjęcia zatrudnienia, ale musi na swój urlop zapracować.

Z każdym następnym rokiem kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu w pełnym wymiarze na zasadach ogólnych.

Poniżej przedstawiamy szczegóły poprawnej kalkulacji urlopu należnego w pieszym roku pracy.

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu – Przykład 1:

Pracownik rozpoczął zatrudnienie 01-05-2016.

Jego prawo do urlopy kształtuje się następująco:

Data nabycia prawa 31. 05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12
Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

 

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu – Przykład 2:

Pracownik rozpoczął zatrudnienie 15-04-2016.

Jego prawo do urlopy kształtuje się następująco:

Data nabycia prawa 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12
Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

 

Przy udzielaniu urlopu w pierwszym roku pracy nie ma podstaw prawnych do automatycznego zaokrąglenia urlopu należnego do pełnych dni.

Obecnie stosuje się trzy wykładnie:

 

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu – Interpretacja I

20:12 = 1,666 -> 2 ( dokonujemy zaokrąglenia do pełnych dni)

 

Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
Urlop należny 2 dni 4 dni 5 dni 7 dni 9 dni 10 dni 12 dni 14 dni 15 dni 17 dni 19 dni 20 dni

 

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu – Interpretacja II

20:12=1,66 ponieważ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy przeliczamy urlop na godziny

1,666 x 8 h = 13,28 h – > 14 h  (zaokrąglamy w górę do pełnych godzin)

 

Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
Urlop należny 14 h 27 h 40 h 54 h 67 h 80 h 94 h 107 h 120 h 134 h 147 h 160 h

 

Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu – Interpretacja III 

20:12=1,66 ponieważ jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy przeliczamy urlop na godziny

1,66 x 8 h = 13,28 h – > 13 h i 17 minut (przeliczamy dokładnie na godziny i minuty)

 

Urlop należny 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
Urlop należny 13 h 17 m. 26  g 40 m. 40 godzin 53 h 20 m. 55 h 40 m. 80 godzin 93 h 20 m. 106 h 40 m. 120 h 133 h 20 m. 146 h 40 m. 160 h

 

Opracowanie: Monika Smulewicz