Przerwa od pracy na karmienie piersią.

fot.Przerwa od pracy na karmienie.

Pytanie: Komu przysługuje przerwa od pracy na karmienie piersią ?

Odpowiedź: Pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje przerwa od pracy na karmienie piersią.

Pracownicy-matce, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie przysługują dwie półgodzinne przerwy wliczane do czasu pracy (art. 187 k.p).

Pracownica-matka karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut.

Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, należy się jej jedna przerwa na karmienie.

Prawo do przerwy od pracy na karmienie piersią pracownica uzyskuje z chwilą przedłożenia zaświadczenia od lekarza.

Autor:  Monika