Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym

fot.Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym

Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym stanowi alternatywę dla wypłaty dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem 50 % lub 100 %. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sposób rekompensaty nadgodzin uzależniony jest od strony wnioskującej o  odbiór nadgodzin. Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym odbywa się w wymiarze 1:1 lub 1:1,5.

 

Wolne za nadgodziny z inicjatywy pracownika

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. czas wolnego udziela się w terminie nie ograniczonym danym okresem rozliczeniowym. Wniosek o udzielenie czasu wolnego załącza się do karty ewidencji czasu pracy.

W przypadkach udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za prace w godzinach nadliczbowych pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Wzór wniosku

 

WNIOSEK O UDZIELENIU CZASU WOLNEGO W ZAMIAN ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie czasu wolnego od pracy w wymiarze ………………   godzin,            w okresie  ……………………………………… r., w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach…………………………………………………………………………………… w wymiarze ………………………… godzin.

 

Wolne za nadgodziny z inicjatywy pracodawcy

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

W przypadkach udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za prace w godzinach nadliczbowych pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Wzór wniosku

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU CZASU WOLNEGOW ZAMIAN ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 

Udzielam Panu/Pani czasu wolnego od pracy w wymiarze ……………………….                w dniach ……………………………………… r. w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w dniach …………………………………………………………………      ………………… w wymiarze ………………………… godzin.

 

Tym samym zwalniam Pana/Panią w tych dniach z obowiązku stawienia się do pracy.

 

Autor: Monika Smulewicz