Sezon urlopowy czas zacząć !

fot.Sezon urlopowy

Już wkrótce kolejny sezon urlopowy.  Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tylko na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części, jednak jedna z tych części nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy pracownika.

Wynosi on odpowiednio:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej

Uprawnienia pracownicze zawarte w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy mają charakter uprawnień minimalnych.

Pracodawca w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy może ustalić wyższy wymiar urlopu.

Autor: Monika