Czy pracownikowi, który przygotowuje rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy?

fot.Urlop szkoleniowy

Czy pracownikowi przygotowującemu rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy? To pytanie które zadaje sobie wielu kadrowców.

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną przysługuje urlop szkoleniowy. Jest udzielany na wniosek zainteresowanego, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Wymiar tego urlopu to aż 28 dni. Udzielany jest on w dniach, które są dla tego pracownika dniami pracy. Za okres urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane tak samo jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Podsumowując:

Pytanie: Czy pracownikowi przygotowującemu rozprawę doktorską przysługuje urlop szkoleniowy.

Odpowiedź: TAK, przysługuje 28 dni.

Autor: Monika