Wymiar czasu pracy w 2017 roku

fot.Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Wymiar czasu pracy w 2017 roku będzie o 16 godzin niższy niż w roku 2016. W roku 2017 przepracujemy łącznie 2000 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 250 dni. Jedno święto (11.11.2017 r.) wystąpi w sobotę, tak więc zyskamy jeden dodatkowy dzień wolny od pracy.

W 2017 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • 16 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • 17 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja – Święto Państwowe
 • 3 maja – Święto Narodowe
 • 4 czerwca – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
 • 15 czerwca – Boże Ciało
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

3 dni świąteczne przypadną w niedzielę.

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 16 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • 4 czerwca – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

Jak kształtuje się wymiar czasu pracy w 2017 roku ? Szczegółowe zestawienie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych znajduje się poniżej.

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

miesiąc wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
II (40 godz. × 4 tyg.) 160 20
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184 23
IV (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) 152 19
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) 168 21
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) 168 21
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) 176 22
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 168 21
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22
XI 40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 święta) 160 20
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) 152 19
razem 2.000 250

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2017

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-III (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz. × 1 święto) 512 64
IV-VI (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) 488 61
VII-IX (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) 512 64
X-XII (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) 488 61
razem 2.000 250

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2017

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-IV (40 godz. × 17 tyg.) – (8 godz. × 2 święta) 664 83
V-VIII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 4 święta) 680 85
IX-XII (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 święta) 656 82
razem 2.000 250

Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2017

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-VI (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. x 5 dni) – (8 godz. × 5 świąt) 1.000 125
VII-XII (40 godz. × 26 tyg.) – (8 godz. × 5 świąt) 1.000 125
razem 2.000 250

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016

okres wyliczenie wymiaru czasu pracy godziny dni
I-XII (40 godz. × 52 tyg.) – (8 godz. × 10 świąt) 2.000 250
razem 2.000 250

Autor: Monika Smulewicz