Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach

fot.Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach

Jeżeli pracownik świadczył pracę w nadgodzinach i nie udzielono mu z tego tytułu czasu wolnego od pracy wówczas należy mu się dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

W wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości

  • 100 % wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  • w nocy,
  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • 50 % wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wcześniej.

Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku z tytułu przekroczenia dobowego.

Schemat klasyfikacji nadgodzin:

schemat nadgodzin

W praktyce poprawne zakwalifikowanie godzin nadliczbowych przysparza wiele trudności.

Śledźcie nasze kolejne wpisy, już wkrótce opowiemy jak właściwe zakwalifikować nadgodziny dobowe i średnio-tygodniowe.

 

Autor: Monika