Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

fot.

Poprzedni wpis poświęciłam zasadom usprawiedliwiania nieobecności w pracy, dzisiaj opowiem o tym kiedy pracownikowi przysługują zwolnienia od pracy z zachowaniem  prawa do wynagrodzenia. Czy wiesz, że Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

Kiedy zatem pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy?

Szczegółowe zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 281; Dz.U. z 2007 r., Nr 227, poz. 1678).

Zwolnienia od pracy z zachowaniem  prawa do wynagrodzenia

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w przypadku gdy pracownik jest stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym;

  • Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych;
  • Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;
  • Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.
  • Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
    2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
    1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

Kolejny wpis poświecę zwolnieniom od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

 

Opracowanie: Monika Smulewicz