ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Praca w ruchu ciągłym

16.05.2015

Zastosowanie systemu czasu pracy w ruchu ciągłym musi być uzasadnione koniecznością wykonywania pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w celu zachowania prawidłowego procesu produkcyjnego. Inną przesłanką zastosowania tego systemu jest konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Należy tu mieć na uwadze prace, których zaprzestanie mogłoby godzić w interes ludności (zakłady komunalne… View Article

Podstawowy system czasu pracy – wady i zalety

9.05.2015

Podstawowy system czasu pracy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy może być stosowany wobec wszystkich pracowników, a jego zastosowanie nie musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Podstawowy system czasu pracy został uregulowany w art. 129 „Kodeksu pracy”. W systemie tym czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym… View Article

Rozkłady i systemy czasu pracy jako metody zarządzania czasem pracy

3.05.2015

Zarządzanie czasem pracy jest ściśle współzależne z pewna formą więzi pomiędzy stronami stosunku pracy charakteryzującej się podporządkowaniem pracownika pracodawcy poprzez ustalony w zakładzie porządek pracy i reguły funkcjonowania organizacji. Istotnym elementem zarządzania czasem pracy są systemy i rozkłady czasu pracy. Wielokrotnie podejmowano próby zdefiniowania rozkładu czasu pracy. Pojęcie to w Kodeksie pracy występuje w dwóch… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE