ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Limity pracy w nadgodzinach

18.05.2016

Pracownika obowiązują zarówno limity dobowe, średnio-tygodniowe, jak również limity pracy w nadgodzinach. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: konieczności prowadzenia akcji… View Article

Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach

3.05.2016

Jeżeli pracownik świadczył pracę w nadgodzinach i nie udzielono mu z tego tytułu czasu wolnego od pracy wówczas należy mu się dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. W wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % wynagrodzenia za pracę w godzinach… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE