ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września

20.09.2016

Pamiętacie,że niewykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, w takim przypadku jedna część urlopu musi obejmować co najmniej 14… View Article

Czym jest przestój w pracy ?

6.09.2016

Zastanawiałeś się kiedyś czym jest przestój w pracy ? Co w sytuacji, gdy nastąpi awaria linii produkcyjnej lub awaria prądu? Z przestojem mamy do czynienia w przypadku gdy pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód. Jak wiadomo przeszkoda mogła pojawić się wskutek okoliczności leżących po stronie pracodawcy (brak… View Article

Nadgodziny dobowe w niedzielę i święto oraz w dni wolne udzielone w zamian za pracę w niedzielę lub święto

1.09.2016

Za pracę w godzinach nadliczbowych powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracownikowi pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % lub 50 % w zależności od tego kiedy nadgodziny powstały. Bieżący wpis definiuje nadgodziny, za które przysługuje dodatek 100 %, gdyż godziny nadliczbowe powstały w wolną od… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE