ePlanneR.pl

Planowanie czasu pracy

Gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe ….

13.05.2017

Dzisiejszy wpis chciałabym poświęcić sytuacji, gdy pracownik w czasie trwania stosunku pracy podnosi kwalifikacje zawodowe. Czym więc jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Otóż przez  podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Kiedy urlop szkoleniowy? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują: urlop szkoleniowy, zwolnienie z całości… View Article

Zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia

13.05.2017

Poprzednie wpisy poświęcałam zasadom usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz okolicznościom, w których pracownikowi przysługują zwolnienia od pracy z zachowaniem  prawa do wynagrodzenia. Dzisiejszy wpis dedykuję zasadom i okolicznościom zwolnienia od pracy bez zachowania  prawa do wynagrodzenia, czyli sytuacjom gdy prawnikowi przysługuje zwolnienie od pracy, jednak pracodawca nie ponosi jego kosztu. Kiedy pracodawca ma obowiązek zwolnić… View Article

Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

10.05.2017

Poprzedni wpis poświęciłam zasadom usprawiedliwiania nieobecności w pracy, dzisiaj opowiem o tym kiedy pracownikowi przysługują zwolnienia od pracy z zachowaniem  prawa do wynagrodzenia. Czy wiesz, że Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Kiedy zatem pracodawca powinien… View Article

Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy?

3.05.2017

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy,… View Article

1 2 3 27

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE