ePlanneR.

Planowanie czasu pracy

Nadgodziny dobowe w porze nocnej

20.08.2016

Za pracę w godzinach nadliczbowych powstałych w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracownikowi pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % lub 50 % w zależności od tego kiedy nadgodziny powstały. Bieżący wpis definiuje nadgodziny, za które przysługuje dodatek 100 %, gdyż godziny nadliczbowe powstały w wyniku przekroczenia… View Article

Nadgodziny dobowe, czyli kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy i przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy ?

18.08.2016

Z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik przepracuje w danym dniu roboczym ponad 8 godzin, które jednocześnie będą pracą nie wynikającą z harmonogramu pracy, czyli pracą w godzinach nadliczbowych. Np. Pracownikowi zaplanowano 8 godzin pracy, faktycznie przepracował 10 godzin – 9 i 10 godzina będą pracą ponad dobową normę czasu… View Article

Nadgodziny dobowe, które powstały w dniu nie będącym jednocześnie wolną od pracy niedzielą lub świętem, dniem wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto oraz nie pokrywają się z porą nocną

4.08.2016

Poprawne zakwalifikowanie nadgodzin to jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących przed specjalistami ds. kadr.  Kontynuujemy więc serię wpisów o poprawnej kwalifikacji nadgodzin. Dzisiaj o tym jak poprawnie zakwalifikować nadgodziny, które powstały w wyniku przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu, w dniu który nie jest wolną od pracy niedzielą lub świętem, nie jest… View Article

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE