ePlanneR.pl

Planowanie czasu pracy

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

25.02.2017

Ostatni wpis dotyczył poprawnej kwalifikacji okresów jakie zaliczamy do stażu pracy od którego uzależniony jest wymiar urlopu, dzisiaj na przykładzie opowiem o tym jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przy niepokrywających się ze sobą okresach pracy i nauki. Case study Pracownik ukończył studia w  lipcu 2015 r. Był zatrudniony u poprzednich pracodawców: od 12-06-2016  do … View Article

Jakie okresy zaliczamy do stażu pracy ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego ?

24.02.2017

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony m.in. od stażu pracy pracownika i wynosi on odpowiednio: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 10 lat i więcej Do okresu zatrudnienia w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego zaliczamy: wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia bez względu… View Article

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

13.02.2017

Za każdą godzinę przepracowaną ponad normę czasu pracy, pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne wynagrodzenie za wykonaną pracę. Chodzi tu o takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje ono, więc zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania określone stawka miesięczną lub godzinową, jak i dodatkowe składniki o charakterze stałym, które gwarantują zakładowe przepisy… View Article

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy

22.01.2017

Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w  niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby średnia w okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 8 godzin. W systemie równoważnym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę. W praktyce… View Article

1 2 3 4 5 6 27

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE